Toelichting vergoeding Fysiotherapie

 

Het kan natuurlijk zijn dat je maar weinig fysiotherapie nodig hebt en verder helemaal gezond bent. Dan kun je volstaan met een goedkope aanvullende verzekering. Daar zijn er heel veel van, maar let op, die vergoeden dus ook maar weinig behandelingen! Als je denkt veel fysiotherapie nodig te hebben, dan is er minder keuze. Er zijn twee aanvullende verzekeringen met ruime dekking voor fysiotherapie. Deze verzekeraars vragen ook niet om een medische verklaring en laten je helemaal vrij bij het kiezen van een fysiotherapeut.

 

Voor 2021 heeft Fysiotherapie Oldenoert alle contracten met zorgverzekeraars getekend, behalve het concern CZ waar ook Delta Lloyd en Ohra onder vallen (label CZ).

Dat betekent dat u, als u bij CZ of een van de labels die daaronder vallen verzekerd bent (Ohra/ Delta Lloyd / Nationale Nederlanden), u de factuur van ons ontvangt en deze zelf bij de verzekeraar kunt indienen, waarbij minimaal 50% van de factuur wordt vergoed.

Waarom geen contract met het label CZ?

De zorgverzekeraars sluiten elk jaar contracten af met hun zorgverleners, dus ook met de fysiotherapeuten. Zij hebben meestal verschillende contracten, waarbij het te vergoeden tarief afhankelijk is van o.a. behandelgemiddelde, specialisaties, openingstijden, administratie en het aantal door de patiënten geretourneerde kwaliteitsenquêtes. Op het laatst genoemde heeft de praktijk zelf geen invloed. Wij willen u niet verplichten om deze in te vullen en wij behandelen ook kinderen en ouderen, die soms niet in staat zijn om een enquête(digitaal) in te vullen.

 

De verzekeraars houden ook behandelgemiddelden bij. Wij mogen dus niet zoveel behandelen per patiënt wat nodig zou zijn. Als er volgens de zorgverzekeraar teveel wordt behandeld, volgt er een controle of het vergoedingstarief wordt naar beneden bijgesteld. Het behandelgemiddelde van de zorgverzekeraar komt helaas vaak niet overeen met onze eigen berekende behandelgemiddelde.

U kunt nu wellicht begrijpen dat wij niet akkoord kunnen gaan met deze eisen. Helaas is het niet mogelijk om het probleem aan label CZ uit te leggen, omdat zij niet met ons in gesprek wil gaan.

 

Fysiotherapie Oldenoert staat voor Kwaliteit!

 

Fysiotherapie Oldenoert is voor 2020 positief bevonden na een auditcontrole voor Menzis en Zilveren Kruis. We zijn een plus praktijk voor Menzis en Zilveren Kruis Achmea. Wij zijn positief getoetst op onze interne en externe kwaliteit en voldoen daarmee aan de hoogste eisen van deze zorgverzekeraars.

Om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen investeren wij in vernieuwende behandelmethoden (kosten kwaliteitsnetwerken, focus shockwave/ echografie, multifunctionele oefenruimte etc). 

De vergoeding van het label CZ is te laag om aan deze kwaliteit te blijven voldoen. Ze vergoeden € 8,- minder per behandeling dan het onafhankelijke kostprijsonderzoek (gupta onderzoek 2020).

 

Bent u nu aanvullend verzekerd bij het label CZ, maar wil u in 2021 de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de diensten van fysiotherapie Oldenoert, dat behandelen wij u graag! Wij zijn een plus praktijk voor Menzis en Zilveren kruis. We voldoen daarmee aan alle kwaliteitseisen. Weet wel dat u een factuur van ons krijgt en maar 50% van de behandeling vergoed gaat worden door deze verzekeraar.

 

Voor meer informatie kunt u op de onderstaande link klikken of contact met ons opnemen

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/anderen/toolkit-verzekeren-fysiotherapie/a5-folder-om-te-laten-drukken 

Hoe verzeker je dat?
Iedereen die in Nederland woont, is wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Dat geldt ook voor kinderen tot 18 jaar, maar zij betalen hiervoor geen premie.
www.kngf.nl


Met vriendelijke groet, 
team fysiotherapie Oldenoert

 

Fysiotherapie Oldenoert

Oldenoert 51, 9351 KV Leek

www.oldenoert.nl

info@oldenoert.nl

0594 518444

Openingstijden:
Maandag: 8.00 tot 21.30 uur
Dinsdag: 7.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 7.30 tot 19.30 uur
Dinsdag 2 maart

Revalidatietraining Corona ( Covid-19)

De impact van het corona virus op de fysieke en mentale gezondheid kan groot zijn. Fysiotherapie Oldenoert biedt gespecialiseerde revalidatie aan voor mensen die herstellende zijn van het Corona-virus (COVID-19). 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Lees meer »