Beknopte weergave van het beweegprogramma voor mensen met COPD.

Voor wie?
Voor mensen met COPD die zich middels het beweegprogramma willen richten op het ontwikkelen van een gezonde actieve leefstijl.
 
Waar?
Sportcentrum Leek De Schelp 35, 9351 NV Leek.
 
Duur?
12 weken 2 x per week onder begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeut.
 
Doel?
• Vergroten van het inzicht van het ziektebeeld, de gevolgen, de eigen verantwoordelijkheden en de mogelijkheden.
• Verwerven en handhaven van een goede conditie
• Zo veel mogelijk voorkomen, uitstellen of verminderen van het ontstaan van de ernstige complicaties op lange termijn.
• Verbeteren van de kwaliteit van leven
• verwerven van een actieve levensstijl door 2 keer per week actief deel te nemen aan fitness.

Wanneer wel deelnemen?
• Als u COPD patiënt bent en verwacht dat het effect van training gezondheidswinst oplevert.

Wanneer niet deelnemen?
• FEV1 < 50% (GOLD III-V)
• ernstige hart- en/ of vaatziekten
• onbehandelde hoge bloeddruk
• lage bloeddruk met klachten van duizeligheid
• gevoelsverlies
• exacerbatie (verergering van de klachten)
• al actief bij regulier sportaanbod

Hoe zien de 12 weken eruit?
• intake gesprek / scan
• fitheid en conditietesten                                                  
• trainingssessies zowel cardiovasculaire als krachttraining.
• informatieve bijeenkomsten  
• evaluatie/ testen
• tevredenheidsonderzoek                                                           

Hoe nu verder?
• Controle na 6 en 12 maanden
• Voortzetten via regulier sportaanbod
• Voortzetten fitnesstraining

 

Vergoeding door de ziektekostenverzekering?
Omdat zorgverzekeraars aanvullend pakketten aanbieden met zeer uiteenlopende voorwaarden kunnen wij geen uitspraken doen over de vergoeding van de kosten van het programma. Wij adviseren u dan ook de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekering te raadplegen.

 

Terug

Openingstijden:
Maandag: 8.00 tot 21.30 uur
Dinsdag: 7.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 7.30 tot 19.30 uur
Zondag 30 oktober Fysiotherapie Oldenoert heeft vanaf 1 november een ander EPD leverancier!

 

Wij zijn van EPD (elektronisch patiënten dossier) leverancier gewisseld. Om in de toekomst efficiënt te kunnen werken en om meer mogelijkheden te krijgen, zijn wij overgestapt op Spot On Medics. Het patiëntendossier voor de toekomst in de fysiotherapie.

U kunt een aantal veranderingen verwachten:

Indien uw e-mailadres geregistreerd is krijgt u automatisch een afspraakbevestiging per e-mail
Indien uw e-mailadres geregistreerd is en u heeft toestemming gegeven voor het ontvangen van oefeningen per e-mail dan is de nieuwe afzender: noreply@spotonmedics.nl
Bent u al onder behandeling dan kan u van uw therapeut een email krijgen met de vraag om vragenlijsten ten behoeve van de behandeling in te vullen. Let op dit geldt niet voor iedereen. Uw therapeut zal bepalen of het voor uw behandeling gewenst is.
Alle facturen van behandelingen na 1 november 2022  worden per email verzonden! De afzender is  dan noreply@spotonmedics.nl.

 

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen? Uw behandelend therapeut is graag bereid om deze te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiotherapie Oldenoert

Lees meer »