Migraine | Fysiotherapie Oldenoert Leek – Roden

Migraine is een vorm van hoofdpijn die in aanvallen komt en bonzende pijn veroorzaakt. De heftige hoofdpijn komt plotseling op. De pijn zit meestal aan 1 zijde van het hoofd.

Beschrijving van de aandoening

Migraine kan voorkomen met een aura en zonder. Een aura betekent dat de er voorafgaand aan de hoofdpijn neurologische verschijnselen zoals lichtflitsen, stippen of vlekken in het zicht ontstaan. Er kan ook sprake zijn van tintelingen in de armen, krachtverlies of spraakstoornissen. Migraine zonder aura komt echter vaker voor.

Oorzaak van migraine 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar migraine. Helaas is er tot heden nog geen exacte oorzaak gevonden voor de hoofdpijn.

Symptomen van de klachten

  • Minstens 5 aanvallen die 4 tot 72 uur duren 
  • Kloppende of bonzende pijn in het hoofd
  • Pijn matig tot heftig van intensiteit
  • Misselijk
  • Gevoeligheid voor licht of geluid

Behandeling Fysiotherapie Oldenoert Leek- Roden

De behandeling bestaat vaak uit medicatie. Echter, er kunnen ook prikkels zijn vanuit het houdings- en bewegingsapparaat die migraine veroorzaken. De fysiotherapeut zal een intake afnemen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Vaak wordt ook gevraagd een hoofdpijndagboek bij te houden om patronen te herkennen. Wanneer er behandelbare aspecten worden gevonden in het houding- en bewegingsapparaat kan de fysiotherapeut dit behandelen.

Hoofdpijnnetwerk Noord

Fysiotherapie Oldenoert Leek/Roden is gespecialiseerd op het behandelen van hoofdpijn. Wij zijn aangesloten bij het hoofdpijnnetwerk Noord. Hierbij wordt intensief samengewerkt met specialisten om complexe problematiek van hoofdpijn te behandelen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met ons op.

Telefonisch:             0594 518 444
Mail:                        Info@oldenoert.nl

 

 

 

Openingstijden:
Maandag: 8.00 tot 21.30 uur
Dinsdag: 7.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 7.30 tot 19.30 uur
Zondag 30 oktober Fysiotherapie Oldenoert heeft vanaf 1 november een ander EPD leverancier!

 

Wij zijn van EPD (elektronisch patiënten dossier) leverancier gewisseld. Om in de toekomst efficiënt te kunnen werken en om meer mogelijkheden te krijgen, zijn wij overgestapt op Spot On Medics. Het patiëntendossier voor de toekomst in de fysiotherapie.

U kunt een aantal veranderingen verwachten:

Indien uw e-mailadres geregistreerd is krijgt u automatisch een afspraakbevestiging per e-mail
Indien uw e-mailadres geregistreerd is en u heeft toestemming gegeven voor het ontvangen van oefeningen per e-mail dan is de nieuwe afzender: noreply@spotonmedics.nl
Bent u al onder behandeling dan kan u van uw therapeut een email krijgen met de vraag om vragenlijsten ten behoeve van de behandeling in te vullen. Let op dit geldt niet voor iedereen. Uw therapeut zal bepalen of het voor uw behandeling gewenst is.
Alle facturen van behandelingen na 1 november 2022  worden per email verzonden! De afzender is  dan noreply@spotonmedics.nl.

 

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen? Uw behandelend therapeut is graag bereid om deze te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiotherapie Oldenoert

Lees meer »