Maria Onstenk MSc

Algemeen Fysiotherapeute, Manueel Therapeute

Mede door de studie van mijn broer kwam ik op de middelbare schoolleeftijd al in aanraking met fysiotherapie. Aangezien ik zeer sportief ben en was (tennis, zwemmen, schaatsen, volleybal en wielrennen) had de fysiotherapie direct mijn interesse. Het leek mij geweldig om sporters met blessures te kunnen helpen. Mijn studiekeuze was dus snel gemaakt. Al in 1978 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeute aan de Hanze Hogeschool ( toen nog Academie voor Fysiotherapie) in Groningen en ging direct aan de slag bij een praktijk in Paterswolde.

In die tijd kreeg ik drie kinderen en gaf naast de fysiotherapie ook zwangerschaps-gymnastiek en behandelde vrouwen met bekkenklachten. In 1993 deed ik de opleiding Sportfysiotherapie op Papendal en behandelde ik veel sporters. Rond het jaar 2000 ging ik mij verdiepen in myofasciale pijnklachten en het behandelen van pijnpunten in spieren: zogenaamde triggerpoints. Op dit gebied heb ik talloze cursussen gevolgd. 

Triggerpoints kunnen naast pijnklachten vele andere klachten geven, waaronder afname van de spierkracht, spierverkorting, tintelingen, duizeligheid, wazig zien, transpiratie en koude handen en/of voeten.

Bij myofasciale pijn is het belangrijk dat de pijnpunten worden aangepakt en de overbelaste spieren rust wordt gegeven. Als de pijn is verminderd, krijgt u oefeningen om de spieren geleidelijk aan meer te belasten. Het is belangrijk om het ontstaansmechanisme van de klachten op te sporen en de oorzaken te elimineren. Als de pijn een gevolg is van bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding, chronische overbelasting of stress, dan is het belangrijk om ook dit aspect aan te pakken, anders is de kans groot dat de klachten terugkeren.
 

In die tijd was ik onderzoeksassistente bij het promotieonderzoek van mijn man, naar  het voorkomen van triggerpoints in schouderspieren. Nadat ik in aanraking kwam met een Amerikaanse collega, die  myofasciale pijnklachten behandelde met dry needling (2006), heb ik onmiddellijk de dry needlingcursus van hem en erna van een Canadese collega gevolgd.  Dit leidde ertoe dat ik tot de eerste groep fysiotherapeuten behoorde die dry needling in Nederland ging toepassen.

In 2011 ben ik gestart met de Master Musculoskeletale Revalidatie aan de HAN in Nijmegen. Daar studeerde ik af in 2014 met als uitstroomprofiel Manueel Therapie. Ik liep hiervoor nog een stage in Washington in Amerika. De manueel therapie is van toegevoegde waarde omdat door specifieke technieken toe te passen op de wervelkolom en in gewrichten ook ontspanning van de spieren kan worden bereikt.

Uitdaging

Mijn doel is mijn patiënten weer optimaal te laten functioneren. Dat betekent dat ik niet alleen de pijn en beperkingen behandel, maar ook samen met de cliënt, probeer te ontdekken waar de oorzaak van de klachten ligt. Vaak is dat een combinatie van lichaam en geest. Een verkeerde houding, fysiek zwaar werk,  maar ook psychische overbelasting, het eigen karakter en de leefomstandigheden kunnen daaraan ten grondslag liggen. De uitdaging voor mij is deze puzzel op te lossen.

 

Scholing

 • Algemene Fysiotherapie
 • Cyriax  ( onderzoekssysteem voor klachten van het bewegingsapparaat)
 • Sportfysiotherapie
 • McKenzie Therapie (mechanische methode voor behandelen van klachten aan het              bewegingsapparaat)
 • Management in de Gezondheidszorg
 • Behandeling Myofasciaal Pijnsyndroom ( diverse cursussen)
 • Manual Triggerpoint Therapy And Needling ( Janet D. Travell Seminar USA)
 • Master Musculoskeletale Revalidatie HAN

 

Sport/interesses

 • Tennis, wielrennen, schaatsen, eigenlijk bijna elke sport
 • Chronische pijn en psychologie daarvan
 • Mensen met een passie voor iets, op welk gebied dan ook
Openingstijden:
Maandag: 8.00 tot 21.30 uur
Dinsdag: 7.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 7.30 tot 19.30 uur
Zondag 30 oktober Fysiotherapie Oldenoert heeft vanaf 1 november een ander EPD leverancier!

 

Wij zijn van EPD (elektronisch patiënten dossier) leverancier gewisseld. Om in de toekomst efficiënt te kunnen werken en om meer mogelijkheden te krijgen, zijn wij overgestapt op Spot On Medics. Het patiëntendossier voor de toekomst in de fysiotherapie.

U kunt een aantal veranderingen verwachten:

Indien uw e-mailadres geregistreerd is krijgt u automatisch een afspraakbevestiging per e-mail
Indien uw e-mailadres geregistreerd is en u heeft toestemming gegeven voor het ontvangen van oefeningen per e-mail dan is de nieuwe afzender: noreply@spotonmedics.nl
Bent u al onder behandeling dan kan u van uw therapeut een email krijgen met de vraag om vragenlijsten ten behoeve van de behandeling in te vullen. Let op dit geldt niet voor iedereen. Uw therapeut zal bepalen of het voor uw behandeling gewenst is.
Alle facturen van behandelingen na 1 november 2022  worden per email verzonden! De afzender is  dan noreply@spotonmedics.nl.

 

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen? Uw behandelend therapeut is graag bereid om deze te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiotherapie Oldenoert

Lees meer »